ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Spolek Koukol v obilí realizuje projekt Mýdlárna Koukol,

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287, který je podpořen z Evropské unie Operačního programu zaměstnanost.

 

 Eu

Cílem projektu

Cílem projektu je vznik nového environmentálního sociálního podniku Mýdlárna Koukol ve Volfarticích a jeho ekonomická stabilizace. Novou podnikatelskou aktivitou podniku je prodej ručně za studena vyráběných přírodních mýdel. Cílem projektu je vytvoření 3 nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce a zajištění správného obhospodařování péče o louky 14,5 ha v okolí fary, které povede ke zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů tohoto místa.

 

Očekávané výsledky projektu

 

  • Vznik nového environmentálního sociálního podniku, který chceme nadále dlouhodobě provozovat.
  • Vznik nových 3 pracovních pozic pro znevýhodněné osoby na trhu práce (ZZO, osoby pečující o malé děti, osoby nad 50 let)
  • Otevření nového e-shopu.
  • Z nové mýdlárny vytvořit ekonomicky, environmentálně a sociálně velmi dobře prosperující podnik, jehož zisky budou zpětně použity na vzdělávací a osvětovou činnost spolku Koukol a rekonstrukci fary ve Volfarticích.
  • Prodej přírodních mýdel, svíček, samovýroba mýdel.
  • Do budoucna prodej macerovaných bylinných olejů.
  • 14, 5 ha farních luk správně obhospodařených, na nichž bude dobře zajištěna druhová pestrost.