Novinky

Mýdlárna Koukol

  

Kurzy na výrobu "vlastních" mýdel - další termíny připravujeme na září

Už všechno krásně kvete a tak vypisujeme v rámci všech uvolnění první kurzy na výrobu mýdel se základy fytoterapie a sběrem bylin na farních loukách. Kurzy jsou dvoudenní (víkendové) vzhledem k technologii výroby. Cena kurzu je 2100 Kč.

 

 

Milí zákazníci,

vzhledem k udržitelnosti naší mýdlárny a kvality našich přírodních ručně vyráběných produktů jsme dospěli k závěru, že je zapotřebí navýšit jejich dosavadní cenu.

Věříme, že kvalita našich mýdel Vás již přesvědčila a podpoříte nás i nadále. Zároveň pochopíme, když Vás nové ceny odradí.

 

Kde letos budeme na trzích v roce 2020:

Náplavka Farmářské tržiště v Praze 19. 9. / 24. 10. / 21. 11. / 12. 12.

 

 

 

Všechna mýdla jsou bez obsahu palmového oleje.

 

Jsme environmentální sociální podnik.

Mýdlárna Koukol vznikla na faře ve Volfarticích, aby napomáhala k obnově zdejšího krásného sudetského kraje.

Snažíme se zde vytvořit nové pracovní příležitosti a zároveň obnovit a udržet barokní stavbu fary vedle kostela sv. Petra a Pavla.

Mýdlárna Koukol získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost dne 8. 11. 2018 na realizaci projektu Mýdlárna Koukol, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Ministerstvo práce a sociálních věcí.