Novinky

Mýdlárna Koukol

Kurzy na výrobu "vlastních" mýdel - podzim 10. -11. 10. 2020

kurz je plně obsazen

Jelikož jsme nakonec až v září dokončili rekonstrukci elektroinstalace v horním patře a vzhledem k celkové situaci s covid-19, budeme mít pouze jeden kurz v říjnu.

Kurzy na výrobu mýdel se základy fytoterapie a sběrem bylin na farních loukách. Kurzy jsou dvoudenní (víkendové) vzhledem k technologii výroby. Cena kurzu je 2100 Kč.


 

Kde letos budeme na trzích v roce 2020:

Wohlmanův statek - 3.václavické dožínky 19. 9.

Marienthal - slavnosti ovoce 18. 10.

Náplavka Farmářské tržiště v Praze 24. 10. / 21. 11. / 12. 12.

 

Naše mýdla získala certifikaci Vegan.

Všechna mýdla jsou bez obsahu palmového oleje.

 

Jsme environmentální sociální podnik.

Mýdlárna Koukol vznikla na faře ve Volfarticích, aby napomáhala k obnově zdejšího krásného sudetského kraje.

Snažíme se zde vytvořit nové pracovní příležitosti a zároveň obnovit a udržet barokní stavbu fary vedle kostela sv. Petra a Pavla.

Mýdlárna Koukol získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost dne 8. 11. 2018 na realizaci projektu Mýdlárna Koukol, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Ministerstvo práce a sociálních věcí.